AKADEMIA PROJEKTANTÓW KARIERY dla freelancerów

wspieraj w karierze zawodowo

zbuduj swoją markę i biznes

Projektant Kariery dla freelancerów

 • zajęcia hybrydowe Wrocław 3 spotkania w sali szkoleniowej + 3 spotkania online - start listopad 2023 (nabór trwa)
 • indywidualne w pełni online (4 miejsca wolne)

Projektant Kariery to kompetencje potrzebne tu i teraz. Żyjemy w czasach, w których trudno o stabilność na polu zawodowym. Z tego powodu tak wiele osób poszukuje wsparcia – czy to ze względu na potrzebę otrzymania dodatkowej porcji motywacji, kontrukcji CV, czy z racji wypalenia zawodowego oraz chęci zmiany, czy rozpoczęcia nowego etapu w życiu. Dla firm z kolei, wyzwaniem jest zdobycie i utrzymanie pracowników, talentów, a także budowanie marki firmy. Kompetencje te są wsparciem w pracy z klientem indywidualnym, jak i dla firm zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.
Akademia Projektantów Kariery jest sprawdzonym, autorskim projektem edukacyjno-rozwojowym, opartym na zweryfikowanej wiedzy i wieloletnich doświadczeniach. Jego celem jest kompleksowe przygotowanie uczestników, zarówno pod merytorycznym, jak technicznym względem, do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy i zmieniającej się rzeczywistości jako Projektant Kariery – Career Designer, nowoczesny, kompletnie przygotowany doradca, mentor, mecenas i architekt ścieżki kariery i satysfakcjonującego życia zawodowego. Wiedza i kompetencje Projektanta Kariery znajdują zastosowanie zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak wewnątrz organizacji rynkowych i w sektorze publicznym.

Korzyści dla klienta:

- zwiększenie efektywności działań klientów poprzez motywację do odkrywania siebie i eksploatowania naturalnego potencjału będącego zbiorem tych cech, które powinny charakteryzować zawodowy profesjonalizm.

- budowanie tożsamości zawodowej

- odkrywanie i projektowanie ścieżki kariery zawodowej

- wytyczanie celu zawodowego oraz planowanie jego realizacji

- budowanie marki osobistej (personal branding)

- tworzenie i prezentowanie wizerunku zewnętrznego

Akademia kierowana jest do osób, które chcą wspierać i wydobywać potencjał swoich klientów, projektować ścieżki kariery, oferując im kompleksowe podejście

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą budować swoją markę projektanta kariery i własny biznes, zarabiając na tym dodatkowo lub jako podstawowe źródło dochodu. 

O Akademii

JAK MY TO ROZUMIEMY?

Działamy według modelu Career Design naszej Akademii. Proces nauki odbywa się w ciągłym cyklu: Discover Yourself  – Odkryj, Build Yoyrself – Zbuduj, Show Yourself – Zaprezentuj, Action! – Działaj!. Uważamy, że odkrywanie swoich predyspozycji, mocnych stron jest koniecznym wstępem do świadomego kierowania swoją ścieżką kariery edukacyjnej i zawodowej w zgodzie z własnymi wartościami, preferencjami, zdolnościami i kompetencjami. Na tym solidnym fundamencie budujemy spójny i autentyczny wizerunek, tożsamość zawodową, która w umiejętny sposób zaprezentowana wpływa na własny sukces, a także sukces firmy.

Wierzymy, że ważne jest, aby wspierać ludzi w tym procesie, na każdym etapie zmian drogi zawodowej, dostosowując sposób pracy do ich wieku i potrzeb. Nasz projekt nie zakłada rewolucji – chcemy budować nawyki i sposób myślenia o sobie, który pozwoli lepiej odnaleźć się na szybko zmieniającym się rynku pracy. Gdy myślimy o Karierze, chcemy ją rozumieć jako postawę człowieka świadomego, który planuje swoje działania patrząc w przyszłość, równocześnie mocno tkwiąc w teraźniejszości.

Mówiąc o kompetencjach projektanta kariery w firmie, mamy na myśli spojrzenie na pracownika jako jednostki, która poprzez zaplanowanie swojej ścieżki kariery wewnątrz organizacji (projektowanie ścieżki kariery w pionie, jak i poziomie), spójnej ze sobą, da zdecydowanie większe korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla firmy. W ten sposób pracownik chętniej pozostanie w firmie. 

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

Szczególną wartość widzimy w świadomości siebie, autentyczności i budowaniu relacji z innymi ludźmi. Praca zawodowa w naszej kulturze jest ważną częścią życia – dlatego zależy nam, aby dawała satysfakcję i radość. Chcemy także, aby poszukiwanie własnej ścieżki kariery było szansą na odkrywanie siebie przy jednoczesnym zadbaniu o swój wizerunek zewnętrzny. Przywiązujemy dużą wagę do relacji oraz wiary w klienta/pracownika, w jego zasoby i drzemiący w nim potencjał będący źródłem naszej determinacji do doskonalenia naszej pracy.

CO WYRÓŻNIA AKADEMIĘ PROJEKTANTÓW KARIERY?

NOWE, PRESTIŻOWE KOMPETENCJE I SPECJALIZACJA- zgodne z trendami zagranicznymi i zapotrzebowaniem rynku.

 • To ponad 10 lat doświadczenia. Projekt opracowany jest na realnych przypadkach, wysokiej skuteczności i efektach. • Działa zarówno ogólnopolsko, jak i międzynarodowo. • Przynosi znaczące korzyści w biznesie oraz w pracy z klientem indywidualnym. • Projekt oparty jest na metodologii i autorskim modelu Careerdesign.• Kompleksowo przygotowuje do pracy projektanta kariery. • NOWOCZESNE NARZĘDZIA I METODY -uczestnik po zakończeniu nauki otrzymuje Narzędziownik Projektanta Kariery online - narzędzia/ćwiczenia, testy, arkusze.
 • Prestiż i jakość -Program stworzony w oparciu o autorski model CAREER DESIGN MODEL (Discover Yourself  Build Yourself  Show Yourself Action!).
 • KOMPLEKSOWY I AUTORSKI PROGRAM
 • Indywidualne podejście – opieka przed, w trakcie i po zakończeniu nauki (indywidualny mentoring, możliwość odbycia praktyk, udział w grupach superwizyjnych i warsztatowych, warsztat follow up)
 • Stwarzamy warunki do wychodzenia ze swojej strefy komfortu.

 

Projektant kariery łączy efektywnie:

COACHING KARIERY - Zgodnie z naszym modelem szczególnie istotny w pierwszym etapie - ODKRYJ SIEBIE, także  na etapie szukania celu zawodowego, dokonywania zmiany, rozwiewania obaw z tym związanych, rozwiązywania dylematów zawodowych.

DORADZTWO

Jako technika, która daje gotowe rozwiązania, podczas projektowania ścieżki kariery zawodowej, planowania jej, konstrukcji CV,LM, port folio, profili biznesowych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, budowanie wizerunku, czy budowanie marki osobistej.

MENTORING

Od mentora, który jest ekspertem, ma doświadczenie w danej dziedzinie, otrzymujesz wsparcie, wiedzę, gotowe wskazówki, na bazie których możesz dokonać wyboru.

PSYCHOLOGIA W PROCESIE PROJEKTOWANIA KARIERY - W kompleksowym wspieraniu osoby w karierze ważne są również aspekty psychologiczne. Pokazujemy teorie, narzędzia i ćwiczymy radzenie sobie z klientami, którzy mają opory/ograniczenia w działaniu lub inne zaburzenia, które nie pozwalają realizować celów zawodowych. 

 

DLA KOGO?

Akademia Projektantów Kariery dla freelancerów jest przeznaczona dla osób, które:

 • chcą wesprzeć i wydobyć potencjał swoich klientów/pracowników oferując im kompleksowe wsparcie (projektowanie ścieżki kariery, marka osobista)

 • chcą zdobyć dodatkowe kompetencje 

 • potrzebują indywidualnego rozwoju
 • chcą swoją przyszłość zawodową związać z projektowaniem kariery

 • chcą z pasją wspierać swoich klientów i być profesjonalistami w swojej branży

 • chcą zmienić i zyskać nowe kompetencje

 • chcą odnosić sukcesy w życiu zawodowym

 • chcą zbudować markę i zyskać dodatkowe źródło przychodów

Opis programu i metody pracy

Akademia Projektantów Kariery jest kompleksowym autorskim projektem rozwojowym, który przygotowuje do pracy jako Projektant Kariery wyposażonego dodatkowo w umiejętności coachingu kariery.

Program obejmuje 60 godzin nauki i przygotowuje do pracy Projektanta Kariery.

 • w wersji indywidualnej termin ustalamy indywidualnie, mogą to być zarówno godziny poranne, jak i południowe, czy popołudniowe maksymalnie do 20:00. Do wykorzystania mamy wszytkie dni tygodnia. 
 • w wersji grupowej harmonogram podajemy przed rozpoczęciem zajęć

 + 6h sesji coachingu kariery (uczestnicy pracują w parach, tak żeby każdy mógł być zarówno w perspektywie coacha kariery, jak i klienta)

+ 4h mentoringu terminy ustalone indywidualnie

Program Akademii został zaprojektowany w oparciu o efektywny model Individual Career Design Model i ma na celu wyposażenie absolwentów we wszystkie istotne z punku widzenia pracy Projektanta Kariery kompetencje i narzędzia, związane z:

 • odkrywaniem i projektowaniem ścieżki kariery zawodowej
 • budowaniem marki osobistej (personal branding)
 • tworzeniem i prezentowaniem wizerunku zewnętrznego
 • odkrywaniem roli wewnętrznego projektanta kariery/doradcy kariery w organizacji
 • poznaniem narzędzi do budowania własnej marki i startu w biznesie

INDYWIDUALNY MENTORING

Każdy uczestnik otrzymuje indywidualne sesje z wybranym przez siebie doświadczonym Projektantem Akademii. Jego celem jest podniesienie kompetencji przyszłego Projektanta Kariery.

PROGRAM

MODUŁ I


Moduł 1

Wprowadzenie do efektywnego projektowania kariery w oparciu
o Model Career Design (coaching, mentoring, psychologia
w karierze)

Moduł 2

Coaching kariery, mentoring kariery, psychologia w karierze

Moduł 3

Projektowanie, planowanie i rozwój ścieżki kariery zawodowej

Moduł 4

Praca z klientem indywidualnym w praktyce

Moduł 5

Moja marka osobista

Moduł 6 

Mój biznes - pierwsze kroki

+ mentoring/konsultacje

+ superwizja

Każdy z modułów jest INDYWIDUALNIE dopasowany do potrzeb danego uczestnika np.

 - dla doradców zawodowych pojawią się ćwiczenia i przykłady dostosowane do potrzeb pracy z młodzieżą i rodzicami

- dla osób związanych z konsultacjami indywidualnymi, pojawią się przykłady dostosowane do potrzeb ich grupy odbiorców

- dla osób , którzy chcą współpracować z biznesem pojawią się narzędzia i przykłady dostosowane do potrzeb pracy z organizacjami
i pracownikami.

Dla poćwiczenia zdobytych kompetencji uczestnik otrzyma możliwość pracy z realnym klientem od Careerdesign. 

 

MODUŁ MARKA I BIZNES

ETAP

TWOJA MARKA

MÓJ BIZNES - PROJEKTANT KARIERY TWOJE PIERWSZE KROKI
W BIZNESIE

Moduł dedykowany jest dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy.
Co w module?

 • budowanie świadomej marki
 • tworzenie modelu biznesowego
 • inspiracje do błękitnego oceanu
 • tworzenie ofert
 • sprawdzone aspekty promocji i marketingu
 • jak skutecznie szukać klientów
 • sprzedaż nie musi być trudna
 • najczęstsze błędy w prowadzeniu własnej firmy - jak ich unikać
 • trudy biznesu - jak sobie z nimi radzić - przejdź krzywą FIschera spokojnie
 • tworząc własny biznes nie musisz rzucać etatu - wskazówki
 • jak sobie poradzić z myślami ciągnącymi w dół - nie da się, inni są lepsi na rynku, inni mają większe doświadczenie, nie potrafię
 • planowanie i aktywne wdrażanie projektu biznesowego krok po kroku
 • co zrobić, żeby prowadzenie firmy było przyjemne

 

METODY PRACY W AKADEMII


Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody pracy:
praca indywidualna i grupowa, krótkie wykłady, dyskusje, case study, coaching indywidualny i grupowy i.in.

Każdy uczestnik Akademii Projektantów Kariery otrzyma Certyfikat  potwierdzający zdobycie nowych kompetencji oraz tytuł Certyfikowanego Projektanta Kariery metodologii Career Desing.

certyfikat

 

Każdy z uczestników otrzyma NARZĘDZIOWNIK PROJEKTANTA KARIERY ONLINE – NARZĘDZIA, TESTY, ARKUSZE.

Narzędzownik Projektanta Kariery Narzędziownik Projektanta Kariery online – nowoczesne narzędzia, testy, arkusze.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kto może uczestniczyć w Akademii.

 • OSOBA PEŁNOLETNIA Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM (STUDIA MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE)
 • OSOBA STUDIUJĄCA LUB MAJĄCA WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE (MATURA).

W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ, ZAINTERESOWANE OSOBY WPISUJEMY NA LISTĘ REZERWOWĄ.

 

CENA

8.500 pln (cena brutto)

Przy zapisie do 10.10 otrzymasz 1.000 pln rabat

Istnieje możliwość układu ratalnego. Każdy przypadek ustalamy indywidualnie. Zapytaj. 

KONTAKT 

Zapraszamy do kontaktu i zapisów: 533-214-915 

e-mail: kontakt@akademiaprojektantowkariery.pl

 

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ

 

IMG 8545

Agnieszka Kościuczyk

właściciel, Dyrektor programowy Careerdesign

projektantka kariery, trener biznesu, wykładowca 

Pionier nowej inicjatywy edukacyjnej Akademii Career Design (Akademia Projektantów Kariery, Akademia Kariery KIDS i Młodzież). Twórca kompetencji Projektant Kariery Biznes/Konsultant. Doświadczony Projektant Kariery, Mentor, Coach, Dyplomowany Trener, Konsultant, Wykładowca, Dyrektor Programowy z dużym doświadczeniem zdobytym w Careerdesign oraz liczącym się Centrum Kształcenia Kadr, firmach szkoleniowych, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu. Tworzy programy szkoleniowe. Z sukcesem wsparła osoby w obszarze odkrywania, projektowania i planowania życia zawodowego (klient indywidualny, biznesowy oraz młodzież, klient Polska, Stany Zjednoczone, Europa). Ponad 5000 godzin pracy szkoleniowej, warsztatowej, konsultacji. 

Słowa charakteryzujące jej styl pracy: inspirująco, emocjonalnie, wesoło

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu
 • Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu ‐ AKADEMII SET
 • Trening Interpersonalny, Grupa SET
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego -NOVO
 • Uprawnienia Pedagogiczne – Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli ,,ANED,,   we Wrocławiu
INSPIRACJE:

Wspinaczka skałkowa-jako nieodłączny element relaksu, autocoachingu, przygody oraz podróży.

Ludzie – jako skarbnica doznań.

Więcej o mnie oraz opinie o mojej pracy:

Autor serii kompendium kariery

cz. I PORADNIK CV

www.poradnikcv.pl

propozycja okładki 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Orczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Orczyk

współtwórca Akademii Projektantów Kariery dla freelancerów

trenerka liderek, coach, mentor, projektantka kariery, trener mentalny  

Do życia i pracy podchodzę z wizjonerskim spojrzeniem, szybko łączę kropki i tłumaczę to, czego nie da się wytłumaczyć.

✅ Pomagam kobietom w przebiciu szklanego sufitu, odkryciu swoich talentów i wykorzystaniu ich w drodze do awansu.
✅ Współpracuję z liderkami i menedżerkami w prowadzeniu zespołów w zgodzie ze swoimi wartościami.
✅ Wspieram kobiety rozpoczynające własną działalność
A tak naprawdę pomagam osiągać ponadprzeciętne wyniki, być zawsze gotową do wyzwań i zachować przy tym równowagę, mieć poczucie sensu, być spełnioną i szczęśliwą.

Słowa charakteryzujące jej styl pracy: z przygotowaniem, konretnie, z emocjami

TRENERKI AKADEMII 

Agata Zborała5

Agata Zborała

trener prowadzący w Akademii Projektantów Kariery dla freelancerów

Coach talentów Gallupa/ Pasjonatka i doradca rozwoju osobistego/ Facylitator/ Trener biznesu

Justyna Pytko5

Justyna Pytko

trener prowadzący w Akademii Projektantów Kariery dla freelancerów

Product Development | Executive & Career Coach | Corporate Trainer

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

     Zajęcia indywidualne niosą dodatkowe korzyści dla Ciebie:

        1. Program zawiera 54h zajęć.

        2. Harmonogram ustalamy wspólnie wg Twoich potrzeb, czyli w dni, które najbardziej pasują Tobie.

        3. Już nie musisz się martwić o dojazdy i cenny czas. Zajęcia odbywają się w formie online, w Twoim ulubionym miejscu, przy aromatycznej kawie. Formę online praktykujemy już od ponad 3 lat i są tego same korzyści dla uczestników. 

        4. Więcej godzin mentorskich oraz dodatkowych konsultacji, żebyś mogła/mógł jeszcze efektywniej wdrażać kompetencje projektanta kariery.

        

       Przy zgłoszeniach powyżej 2 osób zapraszamy do negocjowania ceny.

        Opłaty za naukę w Akademii można rozłożyć na RATY 0%, które są ustalane indywidualnie.

        Po więcej informacji zapraszamy:

      533-214-915

      e-mail: kontakt@akademiaprojektantowkariery.pl

       https://www.linkedin.com/in/agnieszka-kościuczyk-394901b2/

 

  

 WRAŻENIA NIEKTÓRYCH ABSOLWENTÓW

 

 

 

Ala

Mam przyjemność współpracy z Agnieszką podczas certyfikowanego programu Projektanta Kariery oraz podczas budowania swojej marki osobistej. Agnieszka to osoba łącząca ogromne doświadczenie biznesowe, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do kursanta. Ciekawe przykłady, autorskie ćwiczenia, elastyczność i pełne  zaangażowanie podczas konsultacji indywidualnych. Dzięki jej mentorskiemu  wsparciu w odpowiedniej prezentacji moich mocnych stron i walki z przekonaniami jestem zawodowo gotowa sięgać po dużo więcej niż do tej pory.

Alicja Szpotowicz HR Ekspert, Retail HR Bussines

x

Ukończyłam kurs Projektanta Kariery i z czystym sumieniem polecam każdemu, to była niesamowita podróż! Praca z Agnieszką to synonim indywidualnego podejścia i profesjonalizmu. Każde spotkanie to wspaniała dawka wiedzy, przede wszystkim praktycznej, ogrom wsparcia i inspiracji. Z kursu wychodzę z głową pełną pomysłów oraz wzbogaconym warsztatem o nowe narzędzia. Każde zajęcia były dopasowane do moich potrzeb, co było dla mnie bardzo istotne. Polecam z całego serducha ????

Justyna Barczyk Junior People & Business Partner at Tidio, HRBP, Career Design, Development, EB 

aganocun

Szkolenie w Careerdesign Akademia Projektantów Kariery to nie tylko ogromna dawka wiedzy popartej praktycznymi przykładami, cenne wskazówki, ale też niezwykła atmosfera i serdeczność Trenera, dzięki którym miałam przestrzeń do kreatywnego podejścia do różnych tematów, burzy mózgów i niesamowitych wniosków i pomysłów. Agnieszko, serdecznie Ci dziękuję za Twoje zaangażowanie, niezwykłe podejście i umiejętności w przekazywaniu wiedzy. Był to bardzo produktywny i inspirujący dla mnie czas. Jestem Ci bardzo wdzięczna, a jednocześnie mam ogromną nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy miały okazję współpracować ze sobą w przyszłości :)

Agnieszka Nocuń - Dyjak Senior Talent Acquisition Consultant at Philips Healthcare CEE

 

1519036313177 1

Rozpoczynając podróż w ramach Akademii Projektantów Kariery nie spodziewałam się, że zyskam aż tyle. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam poznać Agnieszkę i uczyć się od Niej. Agnieszka buduje cudowną atmosferę spotkań, z lekkością przekazuje wiedzę popartą przykładami. Jest uważnym słuchaczem, z radiowym głosem, otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Ma w sobie coś niezwykłego, co w połączeniu z jej pozytywną energią wzmaga apetyt na więcej. Nasze spotkanie dostarczyły mi wiedzy, praktycznych narzędzi i pozwoliły na nowo uwierzyć w siebie. Udział w Akademii to jedna z lepszych decyzji jakie podjęłam.

Beata Ścierwicka Rekruter, Trener, HR

1652633488049

Agnieszka jest wspaniałym mentorem! Praca z nią w akademii projektowania kariery to czysta przyjemność! Na początku nie byłam przekonana do formy spotkań, ale po pierwszych dwóch szkoleniach wiedziałam już, że to świetna metoda! Szkolenia Agnieszki to świetna dawka wiedzy, merytorycznych wskazówek i praktyki. To była jedna z najlepszych inwestycji w rozwój! Dzięki temu szkoleniu zdobyłam wiedzę i kompetencje, które pozwoliły mi na zwiększenie efektywności mojej pracy z klientami. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy podjąć współpracę z Agą, to z całego serca mogę Ci polecić Akademię Projektantów Kariery. Z pewnością się nie zawiedziesz i zostaniesz potraktowany indywidualnie!

Karolina Grajper – Zaidan Strateg Rozwoju Personalnego przedsiębiorstw

 

Kasia zyła

 

Praca z Agnieszką to czysta przyjemność! Łączy w sobie ogrom wiedzy, doświadczenia i empatii. To co ją wyróżnia to przede wszystkim orientacja na drugiego człowieka - niczego nie narzuca, słucha, pyta
i reaguje na potrzeby drugiej strony - a to ogromna wartość :)

Katarzyna Żyła HR Business Partner

aga ostrowska

Cieszę się, że na swojej drodze spotkałam Agnieszkę. Miałam okazję wspólnie przejść wiele tematów z programu Akademii. Miejsca nowe lub niewystarczająco poznane odwiedzać dłużej; a te poznane poznać z perspektywy Mentora, jakim była dla mnie Agnieszka. To wartościowa znajomość, którą chcę kontynuować również po zakończeniu Akademii CareerDesign.

Agnieszka Ostrowska HR Project Koordynator/Rekruter

Tomek Hulla

Czas poświęcony na Akademię Projektantów Kariery był dla mnie czasem bardzo dobrze zainwestowanym, dzięki czemu zrobiłem wielki krok w rozwoju zawodowym
i osobistym. Współpraca z Agnieszką pozwoliła mi na zdobycie nowych narzędzi do pracy z klientami, zaktualizowanie wiedzy na bardzo aktualną z zakresu coachingu, projektowania kariery i psychologii. Szkolenie dało mi realne rozwiązania, które bez trudu mogłem zastosować w życiu zawodowym.
Dzięki wspólnej pracy miałem również możliwość przepracowania własnych ograniczeń i blokad. Agnieszka jest osobą o bardzo dużej dozie empatii i wyczucia, dzięki czemu potrafi bardzo łagodnie przeprowadzić przez proces zmiany.Zdecydowanie polecam Akademię Projektantów Kariery! Czas poświęcony na Akademię Projektantów Kariery był dla mnie czasem bardzo dobrze zainwestowanym, dzięki czemu zrobiłem wielki krok w rozwoju zawodowym i osobistym. Współpraca z Agnieszką pozwoliła mi na zdobycie nowych narzędzi do pracy z klientami, zaktualizowanie wiedzy na bardzo aktualną z zakresu coachingu, projektowania kariery i psychologii. Szkolenie dało mi realne rozwiązania, które bez trudu mogłem zastosować w życiu zawodowym. Dzięki wspólnej pracy miałem również możliwość przepracowania własnych ograniczeń
i blokad. Agnieszka jest osobą o bardzo dużej dozie empatii i wyczucia, dzięki czemu potrafi bardzo łagodnie przeprowadzić przez proces zmiany. Zdecydowanie polecam Akademię Projektantów Kariery!

 Tomasz Hulla projektant kariery, coach rozwoju

 Aga Hassny

Z Agnieszką Kościuczyk poznałam się w ramach Akademii Projektantów Kariery, w której miałam przyjemność uczestniczyć. Od początku wiedziałam, że będzie to coś bardzo wartościowego i nieprzeciętnego. Agnieszka jest niesamowitym połączeniem ogromnego doświadczenia, wiedzy i pasji, a jednocześnie niespotykanej uważności na drugiego człowieka. Zaangażowanie, wiedza i profesjonalizm, na każdym etapie naszej „podróży w rozwoju” – polecam serdecznie współpracę
z Agnieszką !!!

Agnieszka Hassny – Psychoterapeuta, Doradca Kariery na uczelni, Trener

weronika

Agnieszka jest doświadczoną i empatyczną mentorką. Dzięki udziale w Akademii Projektantów Kariery usystematyzowałam i ugruntowałam swoją wiedzę. Dostałam wiele materiałów do nauki, Agnieszka podzieliła się też ze mną wieloma przykładami ze swojego doświadczenia. Cały proces był dostosowany do moich potrzeb, a także możliwości jeśli chodzi o czas co było bardzo pomocne. Polecam współpracę z Agnieszką! :)

Weronika Szałkowska COO/Coach kariery

agata

Agnieszka jest wspaniałą facilitatorką nie tylko dając przestrzeń do rozwoju, ale w sposób holistyczny dbając o swojego partnera w rozwoju. Jej indywidualne podejście, wysłuchanie, empatia oraz wolność dała mi możliwość uczenia się w sposób, jaki najbardziej lubię. Serdecznie polecam Akademię Projektanta Kariery prowadzoną przez Agnieszkę.

Agata Zborała Coach Talentów Gallupa/Trener Biznesu/Engineering

dominika

Miałam przyjemność być uczestniczką Akademii Projektantów Kariery. Z całego serca polecam współpracę
z Agnieszką, która ma szeroką wiedzę z różnych obszarów- doskonale rozumie świat biznesu, posiada wiedzę psychologiczną, HRową, zna narzędzia coachingowe i w trakcie APK dzieli się swoim know how. Agnieszka ma nieszablonowe podejście i nowatorskie pomysły. Kurs gwarantuje indywidualne podejście do uczestnika co jest jego dużym plusem. Zostałam wyposażona w mocny warsztat projektantki kariery,
a dodatkowo kompetencje PK są mi bardzo pomocne w codziennej pracy w HR.

Dominika Górna – Kolaniak Ekspert HR

Joanna Poniatowska

Polecam kurs Akademii Projektantów Kariery, wszystkim, którzy chcą metodycznie krok po kroku zrozumieć czym jest projektowanie kariery i dlaczego CV to "małe dzieło sztuki" a nie tylko zwykły dokument. Na zajęciach jest dużo przykładów, uczysz się jak pracować z różnymi narzędziami i jak wyciągać z nich wnioski. Kurs jest merytoryczny,stwarza możliwość zrozumienia i przećwiczenia. 

Joanna Poniatowska konsultant HR

 

Bez nazwy

Dlaczego zdecydowałam się na uczestnictwo ? Potrzebowałam dobrych, praktycznych narzędzi do pracy z pracownikami i … OTRZYMAŁAM :). Dostałam nawet coś więcej :) Zajęcia prowadzone warsztatowo wprawiały mnie w stan flow i były źródłem energii na kolejny tydzień pracy. Wiedza i narzędzia zdobyte podczas szkoleń pozwoliły mi na skuteczne przeprowadzanie przez zmianę pracowników, zmiany ich perspektyw patrzenia na daną sytuację, odkrywania ich potencjałów i marzeń związanych z wykonywanymi zadaniami i wyznaczenia kroków potrzebnych do osiągnięcia wymarzonych celów zawodowych spójnych z potrzebami organizacji . Czas szkoleń w Akademii CD to nie tylko narzędzia do wykorzystania dla kogoś lub gdzieś. O nie :) To także czas autodiagnozy. Zadania wykonywane w trakcie zajęć pozwoliły, a nawet wymusiły :)analizę własnego życia zawodowego. Były poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania i energia do dalszego działania Towarzyszenie w przechodzeniu przez zmianę jest moją pasją – jeżeli Twoją też, to się nie zastanawiaj. Polecam ! Wiedza do wykorzystania w organizacji, w autodiagnozie, w towarzyszeniu przy zmianie także bliskim. I uwaga... wiedza zostaje na lata. Marta Ćwiok Sales Manager

 

97054859 2716142745336103 4982481823675187200 n

Trafiłam do Akademii Projektantów Kariery na próbkę szkoleniową i już wiedziałam, że wezmę udział w całym cyklu. Byłam wtedy w trudnym momencie mojej kariery zawodowej, a Akademia pomogła mi uświadomić sobie, że kocham swoją pracę i poukładać plany na przyszłość. Sposób prowadzenia zajęć, narzędzia, w dużej mierze autorskie, ale nastawione na pomoc klientowi, aby odkrył sam siebie a następnie umiał się zaprezentować, uśmiech, wiara w każdego uczestnika sprawiły, że sama zapragnęłam w ten sposób pomagać ludziom. Za rekomendację mogą z powodzeniem posłużyć losy każdej z uczestniczek Akademii, które łącznie ze mną ją kończyły - miło obserwować ich rozwój. 

Joanna Brzozowska - Wabik Certyfikowany Coach Instytutu Gallupa

 

Ania Stanclik

Kiedy poszukiwałam drogi do wzbogacenia swojego warsztatu projektanta kariery, trafiłam na Akademię Projektantów Kariery metodologii Career Design. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach online. Każde spotkanie przygotowane było z ogromną starannością i zaangażowaniem. Dodatkowym plusem były dla mnie elastyczne godziny spotkań. Dostałam mnóstwo cennych narzędzi i praktycznych wskazówek dotyczących projektowania kariery i coachingu. Po każdym spotkaniu otrzymywałam dodatkowe materiały do pracy. Serdecznie polecam współpracę z Career Design. 

Anna Stanclik adiunkt badawczo - dydaktyczny na Politechnice Wrocławskiej

 

 0 2

Współpraca z Agnieszką w ramach Akademii Projektantów Kariery była czystą przyjemnością. Od samego początku aż do końca wykazywała się zaangażowaniem, elastycznością i profesjonalizmem. Swoją pozytywną energią motywowała do działania i pogłębiania tematyki. Od razu czuć że jest to osoba na właściwym miejscu, z pasją do dzielenia się wiedzą. Z całego serca polecam!! 

Katarzyna Strzelecka rekruter IT

 

0 3

Miałam przyjemność poszerzać swoje kompetencje i umiejętności a także odkrywać nowe horyzonty pod przewodnictwem Agnieszki w trakcie kursu na Projektanta ścieżki kariery. To osoba z pasją i wieloma pomysłami a także ogromnym zasobem wiedzy i technik z obszaru treningów, coachingu, projektowania kariery. Sposób w jaki prowadzi swoich podopiecznych jest nieoceniony: Agnieszka świetnie buduje relacje stwarzając przy tym atmosferę wzajemnego zaufania i dużej elastyczności podczas pracy, pozwalając aby każdy pracował w swoim tempie. Przy Agnieszce udało mi się pokonać bariery, które kiedyś wydawały się nie do przeskoczenia a to wszystko dzięki cierpliwości i jej wspaniałym umiejętnościom trenerskim. Jeżeli planujecie zmiany, opóźniacie podjęcie pewnych decyzji albo najzwyczajniej w świecie chcecie poszerzyć kompetencje to dobrze trafiliście. Z całego serca polecam Agnieszkę do współpracy w każdym obszarze. Zachęcam do odwiedzenia strony careerdesign.pl gdzie znajdziecie wszystkie informacje o ofercie i nie tylko. Agnieszka nie tylko nauczy, ale także pokaże jak uczyć innych wydobywając potencjał swoich klientów i podopiecznych. 

Anna Rymarczyk Transformational leader, career coach

 

0 4

Agnieszka w profesjonalny, ciekawy i praktyczny sposóbwprowadziła mnie do świata projektowania kariery ? pokazała jakpasja może byc motorem do rozwoju i samorealizacji Urszula Bielawska - Skowron Key Account Manager

 

0 6

Akademia Projektantów Career Design, to wyjątkowy projekt rozwojowy. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach warsztatowych, otrzymałam potwierdzenie, że "idę w dobrym kierunku" i praca w roli projektanta, doradcy kariery, jest właściwą drogą. Profesjonalizm, przygotowanie merytoryczne, solidne materiały dla uczestników, spotkania z ekspertami -to to co wyróżnia CD. A co to wyróżnia Akademie to Pani Agnieszka - jej postawa, empatia, życzliwość i nastawienie na potrzeby drugiego człowieka. Dziękuję, za pozytywną energię i kilka miesięcy intensywnego rozwoju osobistego.

Magdalena Knapik - Woch doradca zawodowy, trener, szkoleniowiec

MP

 

 

 

 

 

Jako Projektant Kariery pod okiem Agnieszki osiągnęłam pierwsze sukcesy zarówno na polu krajowym jak i międzynarodowym. Serdecznie polecam Akademię Projektantów Kariery wszystkim osobom, które nie tylko chcą stworzyć genialne dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i podjęcia nowej pracy ale również wszystkim tym którzy podobnie jak ja kilka miesięcy temu, chcą zmienić branżę ale kompletnie nie wiedzą w jakim kierunku pójść? Dzięki współpracy z Agnieszką opartej na jej autorskim modelu Career Design nie tylko wybrałam, zbudowałam swoją ścieżkę kariery, ale też przepracowałam swoje obawy, przetransformowałam niesłużące mi przekonania, opracowałam gruntownie plan nowej drogi zawodowej i wdrożyłam odpowiednie działania. Dzięki czemu mogę powiedzieć, że w końcu po wielu latach poszukiwań swojego miejsca w obszarze zawodowym, czuję że jestem u siebie robię to co lubię, praca jest zgodna z moimi wartościami i sprawia mi dużo satysfakcji i frajdy. Czy było łatwo , lekko i przyjemnie? Łatwo i lekko na pewno nie, jednak przyjemnie owszem ponieważ na zajęciach Agnieszka tworzy wspaniałą atmosferę, indywidualne podejście do procesu skutkuje tym, że nic nie umknie jej uwadze i wszystkie potrzeby klienta zostają zaspokojone i przepracowane. Serdecznie polecam!

Małgorzata Pisarek - Projektant kariery, Koordynator procesów rekrutacyjnych

 

natalia kłubko

W trakcie uczestnictwa w Akademii Projektantów Kariery, miałam przyjemność uczyć się od Agnieszki i chciałam jej bardzo podziękować za zaangażowanie w przekazywaną wiedzę, praktyczne wskazówki oraz inspirację do działania. Agnieszka pokazała mi etapy procesu odkrywania potencjału zawodowego oraz zarządzania karierą innych osób z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń. Co więcej, każde spotkanie kończyło się nie tylko konkretnymi narzędziami, które można od razu użyć w pracy z klientem, ale też potężną dawką motywacji do działania. Zawartość merytoryczna programu, zindywidualizowane podejście prowadzących oraz unikatowa metodologia nauczania pozwoliły mi zdobyć umiejętności, które wykorzystuję  w budowaniu własnego biznesu online projektanta kariery. Akademia Projektantów Kariery to zdecydowanie doskonałe miejsce, dla osób które chcą poszerzyć swój warsztat i zdobyć umiejętności, dzięki którym jeszcze lepiej mogą pomagać innym osobom projektować własną karierę zawodową            i odnaleźć się na rynku pracy.

Natalia Kłubko As an HR & Career Development Advisor, I support women to build a career that fits their lives after maternity break

 

Bardzo dziękuję Agnieszce za poświęcony czas, przekazaną wiedzę oraz mnóstwo inspiracji. Współpraca z nią to prawdziwa przyjemność, bo dzięki cierpliwości i odpowiedniemu podejściu osiąga efekty w pracy z nawet najbardziej wymagającym klientem. Kurs projektanta kariery otworzył mi oczy na wiele nowych aspektów pracy z drugim człowiekiem, otrzymałam też istotną informację zwrotną na temat swoich kompetencji. Wiele z poznanych ćwiczeń wykorzystuję w swojej pracy zawodowej, a książki do przeczytania których zachęciła mnie Agnieszka, znacznie poszerzyły moje horyzonty. Akademia Projektantów Kariery to idealna propozycja dla ludzi samodzielnych, ciekawych świata i chcących poszerzać swoje kompetencje zawodowe. Jeżeli nawet nie podejmą oni pracy stricte jako projektant kariery lub doradca zawodowy to z pewnością wykorzystają zdobytą wiedzę na swoim stanowisku lub znajdą nowe możliwości rozwoju w organizacji.

Katarzyna Drzewiecka - Przepiórka Senior Specialist HR, Projektant kariery

 

 

MSZ

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Projektantów Kariery” to były dla mnie naprawdę dobrze wydane pieniądze i wielki krok w rozwoju osobistym:) Ale to czego nic nie zastąpi i żadne pieniądze tego nie kupią - to wiara w siebie jaką Agnieszka i Gosia potrafią zaszczepić. One “czują” drugiego człowieka i jego potrzeby, dlatego są doskonałym towarzyszem w procesie zmiany, potrafią łagodnie przeprowadzić w trudnych tematach, potrafią też dać kopa do działania i rzucić nowe spojrzenie na różne sprawy. Widać, że to co robią, to ich pasje i wspaniale przekazują swoją wiedzę. APK pozwoliła mi niesamowicie się rozwinąć i dała nowe opcje zawodowe. Jeśli ktoś z Was nie szuka tanich fajerwerków, a skuteczności, realnych, spersonalizowanych rozwiązań - polecam zdecydowanie Akademię Projektantów Kariery.

Marta Szymańska Edukatorka i Trenerka w obszarze kariery

 

Joanna Biała

 

 

 

 

Agnieszka jest kompetentnym szkoleniowcem, dużo dającym od siebie. Wykazuje się dużą dozą empatii i jeszcze większą - elastyczności :) Career Design, to temat ogromnie ciekawy! W końcu każdy z nas na tym rynku pracy jest obecny, każdemu w jakimś momencie życia może przyjść do głowy, żeby odmienić swój los ;) z pewnością kurs u Agnieszki daje mnóstwo narzędzi żeby przepracować ze sobą swoje blokady, przekonania... a przy odrobinie szczęścia, można odkryć w sobie powołanie do pomagania innym w osiąganiu pracy marzeń :)

Joanna Biała szkoleniowiec, coach, dietetyk

 

Ania Krakowiak

 

 

 

 

Współpraca z Agnieszką to była prawdziwa przyjemność. Spokojna, pełna empatii i zrozumienia trenerka. Szkolenie, na którym otrzymaliśmy mnóstwo wiedzy i narzędzi w nieoczywisty sposób... Bardzo kameralna, czteroosobowa grupa, w której każde narzędzie było przepracowane przez każdą uczestniczkę, a następnie omówione. Wychodzenie ze strefy komfortu w bezpiecznych warunkach... Ciągle przeglądam materiały ze szkolenia i zadziwiam się tym, jak wiele narzędzi na nim otrzymaliśmy, bo podane były właśnie w taki nieoczywisty sposób... Dla mnie to szkolenie to był ogromny - mój osobisty - skok rozwojowy. Przepracowałam sobie na nim niejedno blokujące moje działania przekonanie, nabrałam pewności siebie, a przede wszystkim zobaczyłam, że mam o wiele więcej zasobów, niż mi się dotychczas wydawało, zaczęłam zauważać i doceniać moje osiągnięcia zawodowe. I już w trakcie tego szkolenia zaczęłam praktykować jako coach, chociaż certyfikat miałam od dawna... Agnieszka dała mi dobrze dobrane i poukładane narzędzia - taki gotowy schemat postępowania przy pracy z klientami nad planowaniem kariery, z którego nadal chętnie korzystam. Szerokie spojrzenie na planowanie kariery - zarówno z perspektywy coacha jak i doradcy zawodowego, a także umiejętności tworzenia CV.

Anna Krakowiak Coach, Projektant Kariery

 

KK

 

 

 

 

Akademia Projektantów Kariery stosuje innowacyjne metody pracy. Podejście do słuchacza jest zindywidualizowane, co bardzo pomaga "w wejściu" w proces edukacyjny. Pracując nad zdobywaniem certyfikatu, realizowałam sama na sobie self coaching, co przerosło moje oczekiwania. Doprecyzowałam swoją misję. Dziś już wiem, że projektowanie kariery to jest element mojej przyszłości zawodowej. W trakcie zajęć w Akademii odblokowały się we mnie pokłady odwagi do działania. Poczułam nieznaną mi do tej pory energię i zrozumiałam, że to "ten moment". Stworzyłam stronę na Fb w temacie projektowania kariery, aby, zwłaszcza młode osoby, dostawały wsparcie w budowaniu swoich karier, aby moi potencjalni klienci czuli z pracy, która będą wykonywać, wartość i byli w niej szczęśliwi. Mam juz swoich odbiorców, którzy dają mi feedback, że to, co czytają ma dla nich dużą wartość. Bardzo dziękuję Akademii za ten wartościowy, wspólnie spędzony czas. Jestem żywym dowodem, na to, że wszystkie metody i narzędzia, których się uczymy w Akademii, przynoszą piękne efekty w postaci zrealizowanego procesu projektowania kariery.

Katarzyna Kielisiak projektant kariery, doradca zawodowy

Wioletta Mistrzyk Bera

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka to jedna z tych osób dla których praca jest jednocześnie ogromną pasją. Dzięki jej zaangażowaniu, uważności i wyjątkowym podejściu do klienta, udało mi się uwierzyć w siebie, odkryć swoje mocne strony oraz zbudować bardzo profesjonalne CV i profil na Linkedin. A także dość szybko znaleźć pracę. Współpracowałam z Agnieszką w ramach CareerCoachingu, a następnie zainspirowana jej energią, ogromem wiedzy i autentycznością, uczestniczyłam również w Akademii Projektantów Kariery. Podczas Akademii dostałam dużo wiedzy, praktycznych narzędzi, a także dużą dawkę motywacji do działania. Tak właśnie pracuje się z Agnieszką – ona motywuje i zaraża pozytywną energią, po sesjach z nią człowiek od razu ma narzędzia i ochotę do działania. Polecam współpracę z Agnieszką wszystkim, którzy chcą nie tylko stworzyć przekonujące CV, ale także zbudować wizję swojego rozwoju zawodowego na lata. Po sesjach z Agą bez zająknięcia i szczerze odpowiesz na pytanie rekrutera typu” „Gdzie się widzisz za 5 lat, albo „Wskaż mi swoje mocne strony”.

Wioletta Mistrzyk - Bera Senior Compliance AML Specialist

 m perlinska

Agnieszka to niesamowity człowiek - pełen dynamiki, uważności, wrażliwości. Cieszę się, że mogłyśmy razem zgłębiać tajniki pracy projektanta kariery. Jej Akademię "CareerDesign" wybrałam nie przez przypadek. Rozwijając swoje kompetencje doradcy zawodowego szkolnego, szukałam holistycznego merytorycznego programu, a jednocześnie z ludzką autentyczną twarzą. Indywidualne spotkania
z Agnieszką to majstersztyk kompetencji społecznych i atmosfery przepełnionej zaufaniem oraz otwartością. Niespotykana rzadkość budowania prawdziwie głębokich relacji, a przy tym wysoki profesjonalizm usług - to atuty, które zdecydowanie wyróżniają Agnieszkę i jej programy rozwojowe. Gorąco polecam współpracę z tą wyjątkową osobą.

Małgorzata Perlińska Doradca zawodowy szkolny 

iza kieda

Jestem bardzo wdzięczna, że mimo braku pewności siebie i lęku mogłam wypróbować swoje umiejętności podczas ćwiczeń. Otrzymałam wiele ciekawych i niezwykłych wskazówek oraz ćwiczeń i narzędzi. Nie mogę zapomnieć tu również o ciepłych słowach wsparcia i feedback’u. Bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w Akademii Projektantów Kariery. Po wyzwaniu widzę, że dzieją się tam cuda i magia a uczestnicy zdobywają nie tylko szereg narzędzi i umiejętności ale również rozwijają skrzydła i nabierają rozpędu w swojej działalności zawodowej. Agnieszka jest mądrą, ciepłą i piękną kobietą ale również posiada niezwykły dar w prowadzeniu osoby do wymarzonego celu, dodaje pewności siebie. Posiada wiedzę między innymi z psychologii i coachingu oraz projektowania kariery, które przekazuje z niezwykłą lekkością i tym skuteczniej działa. Wszyscy, którzy chcą by w ich życiu zawodowym zadziałała magia zachęcam do współpracy z Agnieszką. Polecam również jej rewelacyjną książkę „Poradnik CV”.

Izabela Kieda – doradczyni zawodowa ,,Spacer do kariery,,

iza lukasiewicz

Akademia Projektantów Kariery to strzał w dziesiątkę! Dzięki temu dostałam potężną dawkę wiedzy, narzędzi do pracy coacha, mentora i doradcy zawodowego! Ale przede wszystkim dostałam motywację do swojej zmiany! Dzięki pracy z Agnieszką odkryłam swój sens istnienia! Znalazłam to wokół czego kręciłam się parę lat... Praca z Agnieszką była początkiem mojego rozwoju jako Projektanta Kariery! I wierzę, że to dopiero początek! Dziękuję ❤️❤️❤️

Izabela Łukasiewicz Szkolny Doradca Zawodowy

ZOSTAŃ PROJEKTANTEM KARIERY METODOLOGII CAREERDESIGN

O mnie

O mnie

Właściciel Career Design, Projektant Kariery, coach Kariery, trener biznesu

Read More

Skontaktuj się z nami

 • Career Design Agnieszka Kościuczyk
 • Adres: Robotnicza 42 , 53 – 608 Wrocław
 • Telefon: 533 214 915

Media społecznościowe

icon fb icon gl icon in

Top
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…